Økologiloven § 6

  1. § 6
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om udformningen af økologikontrolmærket (Ø-mærket).
  2. Stk. 2.
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om anvendelse af Ø-mærket på produkter omfattet af denne lov, herunder om anvendelse af mærket i forbindelse med markedsføring af produkter omfattet af loven.
  3. Stk. 3.
    Ø-mærket kan anvendes i forbindelse med oplysning om og undervisning i økologi.