Økologiloven § 21

  1. § 21
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe de afgørelser og meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af denne lov eller bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.