Økologiloven § 2

  1. § 2
    Lovens formål er at
    1. 1) fastsætte rammer for og medvirke til at styrke udbredelsen af en bæredygtig, økologisk produktion,
    2. 2) beskytte forbrugernes interesser og imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter produkter fremstillet ved hjælp af processer, der tager særligt hensyn til miljø, natur, biodiversitet, planters, dyrs og menneskers sundhed samt dyrevelfærd, og
    3. 3) sikre de økologiske producenter og handlende rimelige og ensartede vilkår.