Økologiloven § 15

  1. § 15
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra virksomheder autoriseret efter § 7, til at udlevere regnskabsoplysninger.