Økologiloven § 14

  1. § 14
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om økologisk produktion m.v., herunder om tilberedning, forarbejdning, behandling, aftapning, emballering, ompakning, opbevaring, dokumentation, egenkontrol, mærkning, salg, udbud til salg, formidling af salg, tilbud, fordeling, transport, levering og anden form for overdragelse, ind- og udførsel, anmeldelse, indberetning, godkendelse samt kontrol.