Ældreboligloven § 25

  1. § 25
    Ejendommen, hvori der er ældreboliger, kan ikke overdrages til andre end de i § 5 nævnte driftsherrer.