Ægteskabsloven § 60

  1. § 60
    Bestemmelsen i § 21, stk. 2, anvendes også på vielser foretaget før lovens ikrafttræden.