Ægteskabsloven § 53

  1. § 53
    En afgørelse om ægtefællernes bidragspligt kan ændres, såfremt væsentligt forandrede forhold og særlige grunde i øvrigt taler herfor.
  2. Stk. 2.
    En afgørelse om bidragets størrelse kan ændres, såfremt omstændighederne taler derfor.