Ægteskabsloven § 40

  1. § 40
    Efter begge parters ønske kan der ske mægling ved præsten. Regler herom fastsættes af kirkeministeren efter forhandling med social- og boligministeren.