Ægteskabsloven § 23

  1. § 23
    Et ægteskab omstødes, hvis det er indgået i strid med § 6 eller § 9.
  2. Stk. 2.
    Er ægteskabet indgået i strid med § 9, kan det dog ikke omstødes, når det tidligere ægteskab er ophørt, inden sag er anlagt.
  3. Stk. 3.
    Sag til omstødelse kan anlægges af Familieretshuset eller af en af ægtefællerne. Er ægteskabet indgået i strid med § 9, kan tillige ægtefællen i det tidligere ægteskab anlægge sag. Anlægger Familieretshuset sag til omstødelse af et ægteskab, skal sagen anlægges mod begge ægtefæller.