Ægteskabsloven § 16

  1. § 16
    Kirkelig vielse kan finde sted:
    1. 1) inden for folkekirken, når en af parterne hører til denne, og
    2. 2) inden for de anerkendte trossamfund, når en af parterne hører til vedkommende trossamfund.
  2. Stk. 2.
    Kirkeministeren kan bestemme, at medlemmer af udenlandske evangelisk-lutherske trossamfund skal være ligestillede med folkekirkens medlemmer med hensyn til adgangen til kirkelig vielse.