Ægtefælleskifteloven § 50

  1. § 50
    Grundlaget for opgørelsen af fællesboet er de aktiver og passiver, der hører til bodelene på ophørsdagen, jf. § 51.