Ægtefællepensionsloven § 3

  1. § 3
    Ægtefællerne kan ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation aftale, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.