Ægtefællepensionsloven § 2

  1. § 2
    Er pligten til at yde ægtefællebidrag tidsbegrænset, har en frasepareret eller fraskilt ægtefælle kun ret til ægtefællepension i samme tidsrum. Det gælder dog ikke for fraseparerede ægtefæller, der er berettigede til pension efter § 1, stk. 4.
  2. Stk. 2.
    Ved udbetaling af kapitaliserede ydelser efter § 11 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tages dog alene hensyn til, om der er bidragspligt på tidspunktet for medlemmets død.