Ægtefællepensionsloven § 14

  1. § 14
    Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
  2. Stk. 2.
    Loven finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles efter lovens ikrafttræden.