Ægtefællepensionsloven § 13

  1. § 13
    (Udelades)