Ægtefælleloven § 51

 1. § 51
  Ved en ægtefælles død og ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live indgår i ligedelingen af ægtefællernes delingsformue efter § 5, stk. 1, 2. pkt., de aktiver og passiver, som hver ægtefælle havde ved dødsfaldet, bortset fra følgende aktiver og krav:
  1. 1) Hver ægtefælles fuldstændige særeje.
  2. 2) Hver ægtefælles uoverdragelige og personlige rettigheder omfattet af § 37.
  3. 3) Den længstlevende ægtefælles personlige erstatninger omfattet af § 36, stk. 1 og 2.
  4. 4) Den længstlevende ægtefælles pensionsrettigheder efter § 52.
  5. 5) Den førstafdøde ægtefælles pensions- og forsikringsrettigheder, der tilfalder en begunstiget.
  6. 6) Regulerings-, misbrugs- og kompensationskrav efter § 53.
  7. 7) En ægtefælles krav på underholdsbidrag fra den anden ægtefælle efter denne lov eller efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.