Årsregnskabsloven § 98 d

  1. § 98 d
    Der skal gives en beskrivelse af arten af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, og den finansielle virkning heraf.