Årsregnskabsloven § 93 a

 1. § 93 a
  For udskudt skat, jf. § 47, skal i det mindste oplyses om beløbet
  1. 1) ved foregående regnskabsårs slutning,
  2. 2) indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret,
  3. 3) indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og
  4. 4) på balancetidspunktet.