Årsregnskabsloven § 91

  1. § 91
    Virksomheden skal forklare
    1. 1) periodeafgrænsningsposter, der indgår som forpligtelser i balancen, jf. § 27, stk. 2, og
    2. 2) hensatte forpligtelser, jf. § 47.