Årsregnskabsloven § 90 b

  1. § 90 b
    Store virksomheder skal oplyse karakteren og værdien af virksomhedens eventualaktiver.