Årsregnskabsloven § 88 a

  1. § 88 a
    Virksomheden skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver.