Årsregnskabsloven § 83 b

  1. § 83 b
    Undtagelsen i § 49, stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C.