Årsregnskabsloven § 7 a

  1. § 7 a
    Denne lovs særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, som er datterselskaber af statslige aktieselskaber.