Årsregnskabsloven § 76 a

  1. § 76 a
    Ledelsesberetningen skal
    1. 1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og
    2. 2) redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.