Årsregnskabsloven § 55 a

  1. § 55 a
    Virksomheden skal medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven, jf. § 49, stk. 3, i løbet af regnskabsåret.