Årsregnskabsloven § 52 a

  1. § 52 a
    Noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører.