Årsregnskabsloven § 28

  1. § 28
    Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger.