Årsregnskabsloven § 154

  1. § 154
    Erhvervsstyrelsen bekendtgør straks modtagelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet herfor, afsluttende likvidationsregnskaber samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber.
  2. Stk. 2.
    Dokumenterne er offentligt tilgængelige.