Årsregnskabsloven § 145

  1. § 145
    Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 4, skal indsende en undtagelseserklæring, hvori ledelsen
    1. 1) oplyser, at den pågældende undtagelse er taget i anvendelse, og
    2. 2) indestår for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt.
  2. Stk. 2.
    Der skal indsendes undtagelseserklæring for hvert regnskabsår. Erklæringen skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i § 138, stk. 1, 2. pkt. Overskrides denne frist, finder §§ 150-152 tilsvarende anvendelse.