Årsregnskabsloven § 134

 1. § 134
  Halvårsrapporten skal indeholde følgende oplysninger:
  1. 1) En redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold,
  2. 2) en redegørelse for selskabets forventede udvikling,
  3. 3) en redegørelse for eventuelle særlige forudsætninger, som selskabets ledelse har lagt til grund for omtalen af den forventede udvikling, og
  4. 4) oplysninger om væsentlige beslutninger, som selskabets øverste ledelse har truffet i den pågældende halvårsperiode.