Årsregnskabsloven § 131

  1. § 131
    Statslige aktieselskaber skal udarbejde en halvårsrapport, som dækker de første seks måneder af selskabets regnskabsår. Er det statslige aktieselskab en modervirksomhed, skal halvårsrapporten udarbejdes, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed.
  2. Stk. 2.
    Et statsligt aktieselskab kan endvidere udarbejde tilsvarende rapporter for andre perioder.