Årsregnskabsloven § 120

  1. § 120
    Følgende poster skal elimineres:
    1. 1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder,
    2. 2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder og
    3. 3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i posternes bogførte værdi.