Vejloven § 141

  1. § 141
    I lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved § 3 i lov nr. 379 af 2. maj 2011 og § 13 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer: