VE-loven § 17

  1. § 17
    Ejerandele afsat gennem udbuddet, jf. § 13, må ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden og kan ikke tvangsindløses.
  2. Stk. 2.
    Den virksomhed, som ejer en eller flere vindmøller eller solcelleanlæg, hvori der er afsat andele gennem udbuddet, jf. § 13, kan kun overdrage vindmøllerne eller solcelleanlæggene efter forudgående godkendelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren. En sådan godkendelse vil alene kunne gives under særlige omstændigheder.