Vækstfremmerafgiftsloven §§ 6-7

 1. § 6
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 fradrages
  1. 1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 3,
  2. 2) varer, der leveres til udlandet,
  3. 3) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, og
  4. 4) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.
 1. § 7
  Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.