Straffeloven §§ 186-189

 1. § 186
  Den, som forvolder fare for menneskers liv eller sundhed ved at fremkalde almindelig mangel på drikkevand eller ved at tilsætte vandbeholdninger, vandledninger eller vandløb sundhedsfarlige stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år.
 2. Stk. 2.
  Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 1 år.
 1. § 187
  Med fængsel indtil 10 år straffes
  1. 1) den, der tilsætter ting, som er bestemt til forhandling eller udbredt benyttelse, gift eller andre stoffer, som medfører, at tingens benyttelse efter dens bestemmelse udsætter menneskers sundhed for fare,
  2. 2) den, der, når sådanne ting er således fordærvede, at nydelsen eller brugen af dem er på nævnte måde sundhedsfarlig, undergiver dem en behandling, der er egnet til at skjule deres fordærvede tilstand,
  3. 3) den, der med fortielse af den foretagne behandling stiller til salg eller i øvrigt søger at udbrede ting, der er behandlet som under 1) eller 2) nævnt.
 2. Stk. 2.
  Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 1 år.
 1. § 188
  Den, som uden at være strafskyldig efter § 187, nr. 3, med fortielse af tingens sundhedsfarlige beskaffenhed stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt
  1. 1) nærings- eller nydelsesmidler, der på grund af fordærvelse, mangelfuld tilberedelse, opbevaringsmåde eller af lignende grunde er sundhedsfarlige,
  2. 2) brugsgenstande, der ved sædvanlig benyttelse udsætter menneskers sundhed for fare,
 2. straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
 3. Stk. 2.
  Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
 1. § 189
  Den, som stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt som lægemidler eller forebyggelsesmidler mod sygdomme ting, om hvilke han ved, at de er uegnede til det angivne formål, og at deres benyttelse hertil udsætter menneskers liv eller sundhed for fare, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
 2. Stk. 2.
  Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.