Spilleloven §§ 21-25

 1. § 21
  Gevinstgivende spilleautomater opstillet i spillehaller eller i restaurationer skal udbetale penge eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til penge.
 1. § 22
  Personer under 18 år må ikke få adgang til spillehaller og må ikke spille på gevinstgivende spilleautomater i restaurationer.
 1. § 23
  Spillehaller kan holde åbent dagligt mellem kl. 07.00 og 24.00.
 2. Stk. 2.
  Spillehaller skal være bemandet i hele åbningstiden.
 3. Stk. 3.
  Bemandingen skal forestås af tilladelsesindehaveren, bestyreren eller en af tilladelsesindehaveren eller bestyreren ansat person, der er til stede i spillehallen eller i et tilstødende lokale, hvorfra der er direkte adgang til spillehallen.
 1. § 24
  Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor
  1. 1) deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier,
  2. 2) deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og
  3. 3) en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indsats fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.
 1. § 25
  Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan gives til personer og selskaber m.v. (juridiske personer), medmindre andet fremgår af denne lov, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Tilladelse til udbud og arrangering af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane og kapflyvning med duer, jf. § 13, kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der er arrangør af cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbaner eller kapflyvning med duer, og som er tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller -forbund. Tilladelse til lokale puljevæddemål på hestevæddeløb, jf. § 13, kan kun udstedes til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse.