Serviceloven § 68 h

  1. § 68 h
    Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager efter §§ 68 e-68 g.