Serviceloven § 68 h

  1. § 68 h
    Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager efter §§ 68 e-68 g.