Serviceloven § 66

 1. § 66
  Anbringelsessteder for børn og unge kan være
  1. 1) plejefamilier,
  2. 2) kommunale plejefamilier,
  3. 3) netværksplejefamilier,
  4. 4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,
  5. 5) opholdssteder for børn og unge eller
  6. 6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for, at der kan træffes afgørelse om anbringelse af børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7, i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 a, stk. 1, nr. 2, stk. 2 eller 6, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.