Serviceloven § 59

  1. § 59
    En indstilling om anbringelse uden for hjemmet efter § 58 skal omfatte
    1. 1) den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50, herunder beskrivelsen af, at betingelserne i § 58 anses for opfyldt, og af de ressourcer hos barnet, familien og netværket, som kan bidrage til at klare vanskelighederne under anbringelsen, jf. § 50, stk. 6,
    2. 2) den handleplan for anbringelsen, jf. § 140, herunder den støtte og de initiativer, som er påtænkt for barnet eller den unge og dennes familie under anbringelsen uden for hjemmet og i tiden derefter, og
    3. 3) barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning.