Serviceloven § 195 b

  1. § 195 b
    Social- og indenrigsministeren fremsætter senest i folketingsåret 2015-16 forslag til revision af § 32, stk. 6-9.