Serviceloven § 167

 1. § 167
  Følgende afgørelser kan af barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:
  1. 1) Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3.
  2. 2) Ungepålæg efter § 57 b.
  3. 3) Hjemgivelse og hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2.
  4. 4) Valg af anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1.
  5. 5) Behandling og uddannelse m.v. efter § 69, stk. 1.
  6. 6) Samvær og kontakt efter § 71, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  I det omfang afgørelsen efter stk. 1, nr. 5 og 6, angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan afgørelsen af denne på samme måde indbringes for Ankestyrelsen.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser i sager om bisidder til børn og unge efter § 48 a kan af barnet eller den unge indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser om efterværn efter § 76 eller opretholdt anbringelse efter § 76 a, der træffes i medfør af § 68, stk. 11 og 13, inden den unge fylder 18 år, kan af den unge indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.