Serviceloven § 126

  1. § 126
    Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når
    1. 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og
    2. 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.