Retsplejeloven § 985

  1. § 985
    Den Særlige Klagerets kendelse, hvorved genoptagelse tilstås eller nægtes, er endelig og upåankelig.