Retsplejeloven § 904

  1. § 904
    Ankefristen er 14 dage og regnes fra dommens afsigelse, jf. dog stk. 2 og 3.
  2. Stk. 2.
    Hvis dommen skal forkyndes efter § 219 a, stk. 5, regnes tiltaltes ankefrist fra forkyndelsen.
  3. Stk. 3.
    Hvis sagen er afgjort efter § 897 og tiltalte ikke var til stede eller gjort bekendt med tidspunktet for dommens afsigelse, regnes tiltaltes ankefrist fra den dag, hvor retten har sendt en udskrift af dommen til tiltalte.