Retsplejeloven § 780

 1. § 780
  Politiet kan efter reglerne i dette kapitel foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden ved at
  1. 1) aflytte telefonsamtaler eller anden tilsvarende telekommunikation (telefonaflytning),
  2. 2) aflytte andre samtaler eller udtalelser ved hjælp af et apparat (anden aflytning),
  3. 3) indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater der sættes i forbindelse med en bestemt telefon eller andet kommunikationsapparat, selv om indehaveren af dette ikke har meddelt tilladelse hertil (teleoplysning),
  4. 4) indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater inden for et nærmere angivet område der sættes i forbindelse med andre telefoner eller kommunikationsapparater (udvidet teleoplysning),
  5. 5) tilbageholde, åbne og gøre sig bekendt med indholdet af breve, telegrammer og andre forsendelser (brevåbning) og
  6. 6) standse den videre befordring af forsendelser som nævnt i nr. 5 (brevstandsning).
 2. Stk. 2.
  Politiet kan foretage optagelser eller tage kopier af de samtaler, udtalelser, forsendelser m.v., som er nævnt i stk. 1, i samme omfang som politiet er berettiget til at gøre sig bekendt med indholdet heraf.