Retsplejeloven § 723

 1. § 723
  Som vilkår for et tiltalefrafald kan fastsættes,
  1. 1) at sigtede vedtager at betale en bøde eller indgår på konfiskation, og
  2. 2) samme vilkår som i betingede domme.
 2. Stk. 2.
  Vilkår kan kun fastsættes, såfremt den sigtede i retten har afgivet en uforbeholden tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende omstændigheder.
 3. Stk. 3.
  Vilkårene fastsættes af den myndighed, der har adgang til at frafalde tiltalen. Vilkårene skal godkendes af retten.
 4. Stk. 4.
  Såfremt et vilkår overtrædes, kan sagen genoptages.