Retsplejeloven § 721

 1. § 721
  Påtale i en sag kan helt eller delvis opgives i tilfælde,
  1. 1) hvor sigtelsen har vist sig grundløs,
  2. 2) hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig, eller
  3. 3) hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes idømt.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren eller den, som justitsministeren bemyndiger dertil, fastsætter nærmere regler om kompetencen til at opgive påtale.