Retsplejeloven § 711

 1. § 711
  Forklaringer, der ved byret afgives under hovedforhandling eller i sager, der behandles efter § 723 eller § 831, lydoptages, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Rettens formand kan bestemme, at der ikke skal ske lydoptagelse af en forklaring afgivet i et retsmøde som nævnt i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Rettens formand kan bestemme, at der skal ske lydoptagelse af en forklaring afgivet i retsmøder, der ikke er omfattet af stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Rettens formand kan bestemme, at der ved lydoptagelse efter stk. 1 og 3 tillige optages billede.